fbpx
All Posts By

Phensurats Kaphandung

UncategorizedYoga

Yoga for flexibily and joint

"โยคะ" เน้นการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ข้อต่อและเส้นเอ็นโดยการบิดและยืดตัว ใช้การเหยียดยืดของกล้ามเนื้อ การค้างท่าพร้อมกับลมหายใจที่ต่อเนื่องในการฝึกท่วงท่าต่างๆ ที่เรียกว่า “อาสนะ” การฝึกโยคะไม่มีแรงกระแทกแรงๆ ของกล้ามเนื้อหรืออวัยวะต่างๆ  แต่เน้นการหายใจที่ลึกและยาว การเริ่มต้นฝึกและจบการฝึกด้วยความสงบผ่อนคลาย  ในการฝึกโยคะไม่มีการแข่งขัน เปรียบเทียบ แต่มุ่งเน้นความสงบ การตระหนักรู้ในลมหายใจและข้อจำกัดของร่างกายตัวเอง…
Phensurats Kaphandung
August 23, 2018
UncategorizedYoga

Bridge Pose

ประโยชน์ของการฝึกโยคะท่าสะพานโค้ง (Bridge pose) ท่านี้คือการวางศอก 1. ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับทรวงอกและปอด 2. ช่วยให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ ส่วนหลัง หน้าท้อง หัวไหล่ แขน และมือ 3.…
Phensurats Kaphandung
August 23, 2018
phensurats-kaphandung-author-at-krujanie-yoga-page-5-of-5